Gclubกับการมีน้ำใจ

gclub
gclub

ในช่วงเด็กผู้ใหญ่มักจะมีการปลูกฝังให้เด็ก ๆ gclubมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์และก็คนในครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากนะค่ะ เพราะว่าเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กเป็นคนดี รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  เรื่องที่เราจะปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีนั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากมาย เราจะต้องเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว หรือว่าเริ่มจากคนใกล้ตัวค่ะ gclub การที่เด็กจะทำอะไรสักอย่างจะต้องมีคนค่อยแนะนำ ว่าสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูก สิ่งไหนที่ควรจะทำสิ่งไหนไม่ควรจะทำ เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่แนะนำเด็กก็จะไม่รู้เลยควรจะจัดการกับเรื่องเหล่านั้นอย่างไรดี

การมีน้ำใจของเด็กนั้น เราควรจะยกตัวอย่างเรื่องใกล้ตัว อย่างเช่น การแบ่งปันขนม หรือว่าข้าวของเครื่องใช้ เสื้อผ้า หรือว่าสิ่งของที่เราไม่ได้ใช้แล้วให้กับคนอื่นบ้าง การช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอาจจะไม่ใช่งานหนัก งานเล็ก ๆ น้อย  ๆ ที่เด็กสามารถทำงานได้ การปลูกต้นไม้ การทำกิจกรรมจิตอาสา การทิ้งขยะให้เป็นที่ gclub การเก็บขยะลงถังขยะให้ถูกที่ การปลูกฝังให้เด็กมีน้ำใจตั้งแต่เด็กนี้ ก็สามารถที่จะช่วยให้เด็กน้อยโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีน้ำใจ และสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ ซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้ก็ยังถือได้ว่ามีคนเห็นแต่ตัวมาก แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่ยังพอมีน้ำใจ รับรองว่าเด็กที่โตว่าจะต้องเป็นคนดีของสังคมอย่างแน่นอน