เพื่อนร่วมงานที่ดีอย่าง Gclub

Gclub
Gclub

 

ในการทำงานนั้นเราไม่สามารถที่จะทำงานได้เพียงคนเดียวองค์กรที่ใหญ่แบบนี้  การที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้นั้นนอกจากการวางแผนในการดำเนินงานที่ดีแล้ว เราก็จะต้องมีเพื่อร่วมงานที่ดีอย่าง Gclub ด้วย เพราะไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานเล็กหรือว่าเป็นงานใหญ่ เราก็จะต้องมีการทำงานกันเป็นทีมค่ะ จึงจะทำให้งานนั้นออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ การทำงานเราทำคนเดียวได้แต่งานที่ออกมานั้นอาจจะไม่มีประสิทธิภาพก็เป็นไปได้ค่ะ

 

เพื่อนร่วมงานที่ดีนั้นจะต้องให้ความร่วมมือกับเราได้ในทุกๆงาน มีความรับผิดชอบในงานและหนน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคนที่ตรงต่อเวลา ตั้งใจขยันทำงานอดทน ออกความคิดเห็นได้ และที่ต้องมีเลยก็คือต้องเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบ Gclub นี้มีแต่ให้และแบ่งปันกับเพื่อนคนอื่นๆ ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือเพื่อนๆแม้ไม่ใช้งานตัวเอง นี่แหละค่ะเค้าจึงจะเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี งานที่ออกที่ก็ยิ่งจะมีคุณภาพดีเยี่ยมสุดๆเลยค่ะ

 

เพราะฉะนั้นแล้วการที่เรานั้นได้มีเพื่อนร่วมงานในการทำงานที่ดีๆ Gclub นี้ก็จะช่วยทำให้เห็นว่าผลงงานที่ออกมาด้วยความสามัคคีนั้นดีแค่ไหน และไม่มีใครที่อยากจะทำงานร่วมกับคนที่ไม่เอาการเอางาน เกียจคร้าน ไม่มีน้ำใจมาร่วมงานหรอกค่ะ เพราะจะทำให้งานไก้เดินไปข้างหน้า แถมงานที่ออกมาไม่มีคุณภาพอีกด้วยค่ะ มีแต่เสียกับเสียค่ะ